Serveis

Disseny web

Disseny d' estructura, interactivitat i estils. Inclou el disseny d' adaptació (responsive) per totes les pantalles. html5, css3 i javascript.

Gràfica impresa

Maquetació editorial, packaging, publicitat (flyers, tríptics, catàlegs, cartells, etc.), panells per exposicions, senyalética...

Gràfica digital

Infografia, guia d' informació en forma d' esquema per a una bona presentació en les conferencies, classes o en altres medis.

Identitat & Branding

Creació d' isotips, imagotips, logotips, marques, símbols i noms personals definint la seva identitat i objectiu.

Il.lustració

Encàrrecs de dibuixos/il.lustracions per a resvistes, contes, premses, notícies online o articles de blogs.

Estrategia de comunicació

Anàlisi, estrategia i planificació que permeti potenciar l’impact visual del missatge del seu project i connecti amb el públic a traves dels mitjans.